Naast de energiebesparingsplicht, geldt per juli 2019 de informatieplicht. De informatieplicht betekent dat u per locatie van uw bedrijf eens per vier jaar moet rapporteren over de energiebesparende maatregelen die u hebt getroffen en welke nog niet. Dit is van toepassing op locaties met een energieverbruik vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas per jaar (of 870 GJ bij stadsverwarming).

Eerder opgestelde energierapporten, scans, of certificering door middel van een keurmerk kunnen als bron worden gebruikt bij het opstellen van de rapportage.

Tweede ronde informatieplicht per 1 juli 2023

December 2023 is de deadline van de tweede ronde van de informatieplicht. Wat betekent dit voor u? Uw bedrijf levert via het eLoket van RVO een rapport in waarin u aangeeft hoever u bent met de energiebesparingsplicht. U maakt gebruik van de erkende maatregelenlijst (EML) die voor alle branches geldt. De informatie uit de ingediende rapportages gebruikt de OD NZKG om te beoordelen of uw bedrijf ook voldoet aan de energiebesparingsplicht. Ook bedrijven met een omgevingsvergunning milieu en bedrijven in de glastuinbouwsector moeten hieraan voldoen. Gebruikt uw bedrijf meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgasequivalent? Dan geldt er mogelijk ook een onderzoeksplicht voor u. Raadpleeg hiervoor de website van RVO.

Veelgestelde vragen over de informatieplicht

Raadpleeg ook de Veelgestelde vragen over informatieplicht op de website van RVO.Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem