Het publiek kijkt naar een optreden met daarboven een vuurwerkshow

Datum: 16-06-2023

Het was nog nooit zo lang droog als nu. Het is vandaag (16 juni) al 35 dagen geleden dat er voor het laatst regen viel. Door klimaatveranderingen zullen periodes van droogte steeds vaker voorkomen. Meestal in de zomer, wanneer er ook veel festivals zijn. Hierbij worden regelmatig vuurwerkshows ingezet door de optredende artiesten. Rondvliegend vuurwerk in de buurt van de uitgedroogde natuur klinkt als een potentieel risico, maar is dat het ook? De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) en de Veiligheidsregio Kennemerland hebben afspraken gemaakt over het veilig ontbranden van vuurwerk bij evenementen.

Het is 13 augustus 2022 en inspecteur Ruben Basjes staat met zijn collega Erwin van Teijlingen op festival Dance Valley in Spaarnwoude, waar het met meer dan 30 graden bloedheet is. Terwijl een uitgelaten menigte uit zijn dak gaat op de stampende beats, controleren de inspecteurs de vuurwerkshows van de dj’s en de afsluitende vuurwerkshow. Ruben: ‘We controleren op de veiligheid van het publiek, maar ook van de omgeving. We kijken hoe de wind staat en in welke richting het vuurwerk de lucht in gaat en we controleren welke maatregelen er zijn genomen om een brand te voorkomen.’

Gortdroog

2022 is tot dan toe het droogste jaar van deze eeuw en rondom het festivalterrein is het gras geel en gortdroog. Ruben heeft contact met de brandweer Kennemerland over de situatie en die adviseert negatief op het afgeven van een ontbrandingsontheffing. Ruben: ‘Er was op dat moment sprake van fase 2 natuurbrandrisico. Dat betekent dat de kans op natuurbrand aanwezig is en hulpdiensten zijn extra alert. Ook was vlak voor het festival een natuurbrand geweest in de omgeving. Dat bij elkaar was de reden voor het negatieve advies.’

Verwarring

Ondanks het advies van de brandweer, oordeelt Ruben dat een deel van de vuurwerkshows gewoon door kan gaan. Ruben: ‘Het advies van de brandweer was een algemeen advies en hield geen rekening met lokale omstandigheden. Wij hebben de situatie ter plekke beoordeeld en zagen dat de veiligheid geborgd was voor het vuurwerk dat bij de artiestenoptredens hoorde. Wel hebben we een deel van de afsluitende vuurwerkshow afgekeurd waarbij ik wel een risico zag voor het gekozen vuurwerk in combinatie met de droogte.’ De gang van zaken leidde kortstondig tot verwarring bij de evenementenorganisator, omdat niet direct duidelijk was of het vuurwerk door kon gaan. Ook riep het vragen op bij de gemeente Velsen hoe het kan dat de brandweer en de OD NZKG afwijkende standpunten hebben.

Stappenplan

Om misverstanden in de toekomst te voorkomen en duidelijkheid te verschaffen aan evenementenorganisatoren en gemeentes, heeft de OD NZKG samen met de Veiligheidsregio Kennemerland afgesproken om het stappenplan dat is opgesteld door de Landelijke Werkgroep Vuurwerk te volgen. Het  stappenplan geeft richting voor afwegingen en beoordeling voor het veilig ontbranden van vuurwerk bij evenementen tijdens een droge periode. Ruben: ‘Vanaf nu is voor alle partijen helder hoe de beoordeling gebeurt en wie de beslissingen neemt. We zitten alweer midden in het festivalseizoen en met de huidige droogte wil ik niet weer in dezelfde situatie terecht komen. Ik ben dus blij met dit stappenplan, maar een flinke regenbui is ook van harte welkom!’

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem