Infographic energiebesparingsplicht voor bedrijven

Datum: 26-07-2023

Energiebesparing is belangrijk om energiekosten te besparen, maakt Nederland minder afhankelijk van de import van fossiele brandstoffen en zorgt voor minder CO2-uitstoot. Veel bedrijven en instellingen zijn nu al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Om het besparen van energie verder te stimuleren is de energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen sinds 1 juli aangescherpt. Meer bedrijven zijn nu verplicht energie te besparen.

Ook bedrijven die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben, zoals afvalverwerkingsbedrijven en bedrijven in de zware industrie, vallen nu onder de energiebesparingsplicht, evenals bedrijven die onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen.

Nu hebben dus alle bedrijven met een jaarlijks gebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) een informatieplicht om te rapporteren over de uitgevoerde en nog uit te voeren maatregelen. Hiervoor kunnen bedrijven en instellingen gebruik maken van de Erkende maatregelenlijst energiebesparing (EML). Op deze lijst staan 149 maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder per bedrijfsactiviteit opgenomen. Voor de glastuinbouwsector is een aparte lijst en terugverdientijdmethodiek opgesteld vanwege afwijkende energieprijzen en wordt op zeer korte termijn gepubliceerd.

Wilt u weten of u onder informatie- en energiebesparingsplicht valt en wat u dan moet doen, kijk dan op de website Checkklikbespaar.nl.

Onderzoeksplicht

Voor grote energiegebruikers met een jaarlijks gebruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 gas(equivalent) is er een onderzoeksplicht. Deze bedrijfsvestigingen moeten een onderzoek uitvoeren naar alle kosteneffectieve maatregelen en een uitvoeringsplan opstellen voor maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. De terugverdientijd van maatregelen wordt volgens een vastgelegde methodiek bepaald. De Omgevingsdienst neemt momenteel actief contact op met de grote energieverbruikers om de inhoud van het onderzoek af te stemmen. De bedrijven moeten uiterlijk 31 december het onderzoek aanleveren.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem