De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft in september 2019 de omgevingsvergunning voor de biomassacentrale in Diemen verleend. Binnen nationale en Europese regelgeving beoordeelt de OD NZKG aspecten als emissies, luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid. Uit deze beoordeling blijkt dat de vergunde situatie van Vattenfall aan alle regelgeving op deze terreinen voldoet.

Biomassa kan dienen als brandstof

Biologisch afbreekbare materialen en resten (afvalstoffen van landbouw en GFT-afval) die dienst kunnen doen als brandstof vallen onder de noemer biomassa. Biomassa gebruiken als brandstof kan gezien worden als een vorm van duurzame energie. Verbranding kan met verschillende soorten biomassa. Voor het gebruik van deze biomassa geldt wet- en regelgeving. Meer informatie over de soorten biomassa, wet- en regelgeving hierover in Nederland en vergunningen, is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).

OD NZKG bepaalt niet de duurzaamheid

NUON Vattenfall wil een biomassaketel bouwen binnen de inrichting van de elektriciteitscentrale in Diemen. De biomassacentrale is controversieel. Biomassa wordt door het Rijk bestempeld als ‘duurzaam’ en onder bepaalde voorwaarden worden hiervoor subsidies verstrekt. De gemeenten Diemen, Weesp, Gooise Meren en stadsdeel Oost van Amsterdam zijn bang voor nadelige effecten. De gemeenten doen wat binnen hun wettelijke mogelijkheden ligt om de bouw van de centrale tegen te houden.

De OD NZKG gaat niet over de herkomst van de biomassa (is die duurzaam of niet) en ook niet over de CO2-emissie. De OD NZKG beoordeelt aspecten en verleent vergunningen op basis van bepaalde regelgeving. Op de website van de gemeente Diemen vindt u in een tijdlijn de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen rond de Biomassacentrale.

Meer informatie

Officiële documentenWerkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem