Toezicht bij ofi

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) verleent namens gemeente Zaanstad de milieuvergunning en en houdt toezicht op naleving van de regels uit de vergunning door ofi. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over geur- en luchtemissies. Emissie is de uitstoot wat uit de schoorsteen komt. Als het bedrijf zich niet aan de regels houdt handhaven we.

Rol OD NHN

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) gaat over de natuurbescherming (nu onderdeel van de Omgevingswet). De OD NHN controleert of ofi zich aan de regels van natuurbescherming houdt. Het gaat hier om stikstofdepositie. Dat is de hoeveelheid stikstof die op de grond neerkomt als gevolg van de uitstoot (emissies) ammoniak en stikstofdioxiden van bedrijven zoals ofi. De hoeveelheid depositie wordt ook bepaald door uitstoot van huishoudens, open haarden, pelletketels, verkeer en landbouw.

Aanscherpen vergunning

De OD NZKG is in 2021 gestart met het aanscherpen van de vergunningen in de cacao-industrie. In het voorjaar van 2021 is een traject met een cacaofabriek afgerond waarbij de besluiten zijn aangescherpt en de maximaal toegestane uitstoot (emissie) van ammoniak verlaagd is. Bij dit traject hebben we in overleg met andere omgevingsdiensten ook naar een andere producent van cacaoproducten gekeken om hier emissies te verlagen en zo een gelijk speelveld te creëren.Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem