Wie moet voldoen aan de meldplicht voor graven, saneren en toepassen grond of bouwstoffen?

De opdrachtgever en opdrachtnemer/uitvoerder moeten samen afspreken wie de melding doet en de informatie aanlevert. Beiden kunnen we aanschrijven als de melding niet tijdig is ingediend.

Wanneer geldt de meldplicht en wanneer de informatieplicht? Kunnen deze voor dezelfde activiteit gelden?

Meldplicht

 • Bij de milieubelastende activiteit (MBA) graven > 25 m3 bodemvolume in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit heeft u een meldplicht en een of meer informatieplichten.
 • Bij een meldplicht mag de activiteit niet worden uitgevoerd zonder dat de melding tijdig is gedaan. In het Omgevingsloket kunt u meestal gelijktijdig aan de meld- en informatieverplichtingen voldoen.

Informatieplicht

 • Bij de MBA graven > 25 m3 bodemvolume in bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit geldt alleen een informatieplicht als er grond wordt afgevoerd.
 • Bij kleinschalig graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit geldt alleen een informatieplicht al er grond wordt afgevoerd of als dieper wordt gegraven dan de afdeklaag die is aangebracht bij een eerdere sanering.
 • Bij sommige activiteiten zoals de MBA graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde of bij de MBA saneren van de bodem geldt 4 weken van tevoren een informatieplicht en moet u 1 week van tevoren nog extra informatie indienen.
 • Het is ook mogelijk dat een informatieplicht achteraf geldt. Deze informatieplicht kunt u pas na de activiteit indienen.

Een aanvrager kan iemand machtigen. Als indiener geen machtiging heeft, wordt de aanvraag dan afgewezen?

Nee, de aanvraag wordt niet afgewezen. Bij een machtiging krijgt zowel aanvrager als uitvoerder bericht. De uitvoerder is verantwoordelijk. Zie meer informatie over machtigingen.

Geldt meldplicht ook voor het toepassen van staalslakken voor al toegepaste lagen die onder verhardingen aanwezig zijn?

Nee. De meldplicht geldt alleen voor nieuwe toepassingen vanaf 1 januari 2024.

Wat moet je doen als je onverwacht grond gaat afvoeren bij kleinschalig graven (<25m3) en vooraf geen informatieplicht had? 

Als duidelijk is dat grond wordt afgevoerd moet u via het Omgevingsloket voldoen aan de informatieplicht. U mag niet eerder dan na 1 week starten met afvoeren van grond.

Nadat een activiteit is uitgevoerd (graven >I) moet men binnen 1 week aan de informatieplicht voldoen. Wat als de afvoergegevens van de aannemer nog niet binnen zijn?

U moet nadat de activiteit is uitgevoerd binnen de termijn van 1 week voldoen aan de informatieplicht. Als op dat moment de afvoergegevens van de aannemer (weeg- of transportbonnen) nog niet binnen zijn moet u deze zo snel mogelijk via het zaaksysteem van de OD NZKG toevoegen.Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem