Michel Battem van de OD NZKG en Kees Kievit van ILT

Datum: 14-07-2023

Werken aan een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving doet de Omgevingsdienst natuurlijk niet alleen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is een van de belangrijke partners met wie de Omgevingsdienst nauw samenwerkt. Hoe ervaren zij die samenwerking? En hoe dragen zij met ons bij aan het volbrengen van onze mooie missie?

Michel Battem is inspecteur en eNose-specialist bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Hij werkt veel samen met Kees Kievit, senior-inspecteur transport gevaarlijke stoffen binnenvaart en Projectleider ‘Varend ontgassen’ bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Kees (rechts op de foto): ‘ILT coördineert de volledige uitvoering op ontvangen ‘ontgasmeldingen’, wanneer binnenvaartschepen schadelijke gassen uitstoten bij het lossen van een vloeibare lading (zie kader). Naast de ILT-inspecteurs die dagelijks belast zijn met de handhaving op ‘varend ontgassen’, zijn ook politiediensten en de BOA’s van de Havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam hiertoe bevoegd.’

Meldingen van een elektrische neus

‘De ILT houdt toezicht op het transport van gevaarlijke stoffen. Van de Omgevingsdienst krijgen wij eNose-detecties door, als deze expliciet betrekking hebben op varend ontgassende binnenvaarttankschepen. Wij coördineren deze meldingen en pakken ze op. Hierdoor hebben we al zowel op strafrechtelijk als op bestuurlijk gebied resultaten behaald. Dit alles is vooral gericht op de komende handhaving van vergaande ontgassingsverboden, voor als straks de komende CDNI-regelgeving van kracht zal zijn: een verbod op ontgassen in de atmosfeer van veel gevaarlijke stoffen. Daar wordt op dit moment in de Tweede Kamer aan gewerkt.

Een constructieve samenwerking

Michiel Battem van de Omgevingsdienst heeft zelf de actieve samenwerking met ILT opgezocht en gestimuleerd. Het mag zeker baanbrekend genoemd worden dat we mede door zijn inzet op de huidige constructieve wijze met elkaar samenwerken. Naast deze samenwerking moet ook genoemd worden dat de ILT op dezelfde wijze samenwerkt met de DCMR, de Milieudienst Rijnmond. De Omgevingsdienst en de DCMR beschikken over hetzelfde eNose-systeem, waardoor er landelijk geen belemmeringen zijn als het gaat om detecties van en de handhaving op varend ontgassen.’

Michel (links op de foto): ‘Vanwege ernstige geuroverlast in Amsterdam-Noord is door mijn voormalige werkgever, de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam, besloten om een project van ‘elektronische neuzen’ te starten. Hiertoe heeft de leverancier van de eNose – Comon Invent BV – eind 2013 tien vaste eNoses in lantaarnpalen geplaatst.

Ventilerende tanks

Een paar jaar later heb ik tijdens een overleg bij het Functioneel Parket (OM) verteld over dit eNose-project. Hierbij waren onder andere de politie, Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport aanwezig. Inmiddels had ik met de eNose ontdekt dat schippers van binnenvaarttankschepen regelmatig zowel varend als aan een wachtsteiger hun tanks ventileerden. De leverancier van de eNose had namelijk in november 2017 een ontgassingsmodule, de Degassing vessel detective, ontwikkeld waardoor het ventileren van de tanks in het eNose-dashboard zichtbaar werd.

Een stop op ontgassingstoerisme

Tijdens dit overleg zei de toenmalige projectleider varend ontgassen bij de ILT, Ton Hoving, dat hij de constateringen met de eNose heel interessant vond. Al met al heeft het nog tot 2019 geduurd voordat de eerste gezamenlijke controles van start gingen. De samenwerking met Kees Kievit van de ILT kwam eind 2019 pas echt op gang. Eindelijk een persoon die daadwerkelijk kan handhaven op het ontgassen van de binnenvaarttankers! Daar ben ik best verheugd over, aangezien het mijn doel was om dit ontgassingstoerisme van binnenvaarttankers te stoppen. Het stonk in Amsterdam en niemand wist waar die stank vandaan kwam. Maar er kwamen wel regelmatig meldingen van stankoverlast binnen – en nog steeds. Wat ik ook heel leuk vond was dat ik op 31 mei 2021 samen met Cristiaan Westing van de meldkamer van de DCMR aan minister Cora van Nieuwenhuizen een presentatie mocht geven over de eNoses in relatie tot varend ontgassen en hoe de samenwerking is met de overheidsdiensten.’

Hoera, de OD NZKG bestaat 10 jaar! Dit interview en andere verhalen lees je op onze 10-jaar OD NZKG website

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem