Datum: 07-11-2022

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) start in het eerste kwartaal van 2023 een pilot met camera’s. De OD NZKG wil daarmee het toezicht op de Kooksgasfabrieken van Tata Steel verbreden. Incidenten met rauwe kooks worden zo vroegtijdig gedetecteerd. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een Omgevingsdienst gebruikmaakt van camera’s voor toezichthoudende taken.  

Cameratoezicht 
De Omgevingsdienst is voortdurend op zoek naar manieren om uitstoot die schadelijk is voor mens en milieu terug te brengen. “We zijn continu aan het innoveren zodat we de leefomgeving steeds gezonder, veiliger en duurzamer blijven maken. Met het gebruik van camera’s wordt het voor ons makkelijker om 24/7 het meldgedrag van Tata Steel te controleren,” aldus Mario Bakker, directeur Toezicht en Handhaving (OD NZKG).  

Pilot  
Om toezicht te kunnen houden op het ontstaan van rauwe kooks, wordt de pilot uitgevoerd bij Tata Steel’s Kooksgasfabriek 2 (KGF2). De pilot wordt binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uitgevoerd waardoor de privacy van medewerkers en bezoekers gewaarborgd blijft. Overtredingen met rauwe kooks zijn overdag meestal goed zichtbaar en hebben vooral impact op de luchtkwaliteit in de directe omgeving.  

De camera’s dragen bij aan het houden van toezicht, omdat het arbeidsintensief is om 24/7 aanwezig te zijn. Afhankelijk van de resultaten van de pilot onderzoekt de OD NZKG of cameratoezicht (breder) toegepast kan worden. Tijdens de pilotperiode staan de camera’s vier tot zes weken opgesteld, daarna volgt evaluatie. De OD NZKG streeft ernaar om medio januari 2023 de pilot in werking te hebben. 

Cameratoezicht kan niet zonder meer overal worden ingezet. De OD NZKG heeft de inzet van cameratoezicht daarom juridisch getoetst op haalbaarheid. Uit deze toetsing kwam naar voren dat het mogelijk is om camerabeelden in te zetten bij het uitvoeren van toezicht en handhaving, wanneer aan een aantal randvoorwaarden is voldaan. 

Rauwe kooks niet toegestaan 

Bij uitstoot met rauwe kooks komen zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) vrij die schadelijk zijn voor mens en milieu. Het ontstaan van rauwe kooks is dan ook niet toegestaan in de door OD NZKG afgegeven vergunning en moet worden vermeden conform Europese regelgeving die geldt voor de ijzer en staalproductie. Omdat het ontstaan van rauwe kooks niet vergund is, legde de Omgevingsdienst in september een derde Last onder Dwangsom (LOD) op voor het ontstaan ervan in de Kooksgasfabrieken. 

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem