Cameratoezicht Tata Steel

Datum: 21-04-2023

Tata Steel vorderde vandaag in een kort geding de onmiddellijke stopzetting van het cameratoezicht dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voert op Kooksgasfabriek 2. Als reden voor het kort geding voert het staalbedrijf de privacy van zijn medewerkers op. De rechter doet woensdag 26 april na 14:00 uur uitspraak.  

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is continu aan het innoveren om de leefomgeving gezonder, veiliger en duurzamer te maken. In dat kader startte de Omgevingsdienst in februari een pilot cameratoezicht, gericht op Kooksgasfabriek 2. Voor de start is de inzet van cameratoezicht juridisch getoetst op haalbaarheid. Daaruit kwam naar voren dat het mogelijk is om camerabeelden in te zetten bij het uitvoeren van toezicht en handhaving. Vanzelfsprekend zijn maatregelen genomen om de privacy van medewerkers en bezoekers te waarborgen. Concreet houdt dit in dat de camera zo ver (450 meter) van de Kooksgasfabriek staat dat personen niet meer te herkennen zijn, voor de zekerheid is ook een privacy-block (zie foto onder dit bericht) toegepast. 

Uitstoot rauwe kooks schadelijk

Met cameratoezicht is uitstoot door rauwe kooks 24/7 te detecteren. Het ontstaan ervan in Tata Steels Kooksgasfabrieken is niet toegestaan. Bij uitstoot door rauwe kooks komen zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) vrij die schadelijk zijn voor mens en milieu. Omdat het ontstaan van rauwe kooks niet vergund is, legde de Omgevingsdienst in september een derde Last onder Dwangsom (LOD) op voor het ontstaan ervan in de Kooksgasfabrieken. Iedere keer dat rauwe kooks uitgestoten wordt moet Tata een dwangsom van 100.000 euro betalen. De OD NZKG wil dan ook graag, omwille van de gezondheid van omwonenden, dat de inzet van camera’s mogelijk blijft bij het houden van toezicht op Kooksgasfabriek 2. 

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem