Het laatste nieuws van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Actualiteiten, persberichten, relevante onderwerpen: u leest het hier. Journalisten met persvragen kunnen contact opnemen met onze woordvoerder via woordvoering@odnzkg.nl.

Akkoord versterking Markermeerdijken

Datum: 14-11-2018

Op 30 oktober is het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland akkoord gegaan met de plannen voor de versterking van …

Update: Dwangsom Harsco voor overlast stofemissies

Datum: 17-10-2018

De afgelopen dagen ontvingen wij verschillende nieuwe ‘meldingen ongewoon voorval’ van Harsco Metals B.V. over stofemissies. We ontvingen ook nieuwe …

Bestuurlijke sanctie stofemissies Harsco

Datum: 21-09-2018

De afgelopen weken ontvingen wij een groot aantal ‘meldingen ongewoon voorval’ van Harsco Metals B.V. over stofemissies. Daarnaast ontvingen wij …

Handhavingsbesluiten risicobedrijven Noord-Holland openbaar

Datum: 29-08-2018

Vanaf september 2018 plaatst de OD NZKG handhavingsbesluiten die zijn opgelegd aan risicovolle bedrijven in Noord-Holland op de website. Het provinciebestuur heeft hiertoe in …

Stofoverlast rond Tata Steel UPDATE

Datum: 02-08-2018

In het weekend van 14/15 juli ontving de Omgevingsdienst NZKG bijna 100 meldingen over stofoverlast rond Tata Steel. Deze meldingen …

Stofoverlast rond Tata Steel

Datum: 05-07-2018

De afgelopen dagen ontvingen wij verschillende meldingen over stofoverlast rond Tata Steel. Wij hebben deze geregistreerd en onze inspecteurs voeren extra …

Dwangsom voor HVC

Datum: 14-06-2018

Uit geuronderzoek blijkt dat afvalverwerker HVC in Middenmeer de geldende geuremissienorm met een factor drie overschrijdt. Om de geuroverlast te …

Snelle vergunning voor bouw pand EMA
Snelle vergunning voor bouw pand EMA

Datum: 26-04-2018

Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) gaat zich in 2019 vestigen in een nog te bouwen kantoor aan de Zuidas in Amsterdam. …

Stem