foto van bedrijfsgebouw Ofi in Zaandijk

Datum: 31-03-2021

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied publiceert aangescherpte vergunning Olam

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft, in mandaat van de gemeente Zaanstad, op 31 maart 2021 de definitieve vergunning(1) van Olam gepubliceerd. De OD NZKG heeft de ontwerpvergunning naar aanleiding van ingediende zienswijzen heroverwogen en dit heeft tot een aangescherpte vergunning geleid. Met de definitieve vergunning zorgt de OD NZKG ervoor dat de uitstoot van ammoniak van Olam fors omlaag gaat.

Zo moet Olam uiterlijk 2024 voldoen aan de landelijke emissiegrenswaarden voor ammoniak (30 mg/ Nm3) en vluchtige organische stoffen (VOS) voor het héle productieproces. Binnen deze periode krijgt Olam maximaal één jaar om onderzoek te doen naar passende maatregelen om aan de norm te voldoen.

Zienswijzen leiden tot heroverweging

Verschillende belanghebbenden hebben zienswijzen ingediend op de ontwerpvergunning. Deze zienswijzen hebben bij de OD NZKG tot een heroverweging van de ontwerpvergunning geleid. ‘Zo hebben we onder meer het aspect milieu bij het begrip kosteneffectiviteit breder bekeken en zwaarder meegewogen ten opzichte van de ontwerpvergunning. Hierdoor was het mogelijk om de vergunning aan te scherpen, waardoor ongereinigde afgassen niet meer worden toegestaan’, zo licht Colinda Geertsma, directeur Regulering van de OD NZKG toe. De OD NZKG legt Olam op binnen drie jaar aan de landelijke emissiegrenswaarde voor ammoniak te voldoen. Bovendien moet Olam aan de landelijke norm voor VOS voldoen.

Beter voor milieu en leefomgeving

Algemeen directeur van de OD NZKG, Loes de Maat, vult aan; ‘Olam is een van de grootste uitstoters van ammoniak in Nederland. Het past om het bedrijf te verplichten alle ongereinigde afgassen te saneren, zodat de uitstoot van ammoniak fors zal verminderen. Met deze aangescherpte vergunning zetten we een belangrijke stap in het beschermen van het milieu en het verbeteren van de leefomgeving voor de omwonenden van de cacaofabriek.’

Vanwege de zorgen van omwonenden over de mogelijke effecten van uitstoot van Olam op de gezondheid, laat de OD NZKG een berekening uitvoeren van het effect van de uitstoot op de leefomgeving. De GGD Zaanstreek-Waterland zal advies geven over de resultaten. Deze informatie zal ook beschikbaar worden gesteld aan geïnteresseerden.

Proces

De vergunning treedt zes weken na publicatie in werking. Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen de vergunning. De vergunning is gepubliceerd onder Bekendmakingen op ons digitaal Loket (kijk hiervoor bij de bekendmakingen gepubliceerd op 31 maart 2021).

(1) Het definitieve Besluit bestaat uit een omgevingsvergunning milieu en Besluit maatwerk ammoniak, verder te noemen: vergunning.
(2) Kosteneffectiviteit wordt uitgedrukt in een maximaal te investeren bedrag per kg. vermeden uitstoot van een bepaalde stof.


Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem