Arjen Snijder op de stortplaats met herbruikbaar afval

Datum: 16-05-2023

Ieder jaar weer belanden er in ons land honderdduizenden tonnen herbruikbaar afval op de stortplaats. Dat moet anders, dachten adviseur afval Arjen Snijder en zijn collega’s. Zij brachten het probleem in kaart en zochten de samenwerking op met andere omgevingsdiensten. Dat leidde tot een flinke vermindering en meer bewustzijn. “Beter gebruik van afval staat nu veel meer in de kijker.”

Dit artikel komt uit ons Publieksjaarverslag 2022. Lees hier ook de andere verhalen.

Eigenlijk vindt Arjen ‘herbruikbaar afval’ niet de juiste term. “Ik noem het liever ‘herinzetbaar afval’. Het gaat namelijk om materiaal dat vrijkomt tijdens productieprocessen in fabrieken of als restant uit de sortering van gemengd restafval. Ieder jaar worden enorme hoeveelheden hiervan afgevoerd naar de vuilstort.” Arjen en zijn collega’s gaat dit aan het hart. “Daarom hebben we gekeken op welke ijze dit afval opnieuw te gebruiken is. Neem het afval dat vrijkomt tijdens de productie van voedsel. Veel hiervan is recyclebaar of kan worden ingezet als grondstof. En als laatste optie is ook energieterugwinning door middel van verbranding mogelijk.”

Samenwerking

Het storten van herinzetbaar afval is eigenlijk verboden, maar met een ontheffing kan dit toch worden toegestaan. “We kregen steeds meer aanvragen voor stortontheffingen en hebben daarom een inventarisatie gemaakt van de verschillende afvalstromen. Hieruit bleek dat er jarenlang veel buitenlands afval ons land binnenkomt. Dit wordt vaak nuttig toegepast als brandstof, maar verdrijft ons eigen afval richting de stortplaats. Vooral omdat de belasting op het storten van afval erg laag is.” De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied deelde deze bevindingen met andere omgevingsdiensten. Hiermee kregen we een gezamenlijk beeld van deze negatieve trend en we opereren nu veel meer als eenheid. Belangrijk, want nogal wat bedrijven ‘shoppen’ met hun afval. Lukte het niet bij de ene omgevingsdienst dan probeerden zij dit bij de andere. Dankzij onze samenwerking kan dit niet meer zo gemakkelijk.”

Insteken op hergebruik

Inmiddels zijn de eerste resultaten van de inspanningen zichtbaar: de belasting op storten is verhoogd en er is landelijk een vermindering van het storten van herinzetbaar afval. “Maar we zijn er nog niet, want je wilt uiteindelijk naar nul kilo gestort herinzetbaar afval. Hergebruik en recycling, op welke manier dan ook, moet voorop komen te staan.” In feite komt wat bedrijven moeten doen in de ogen van Arjen overeen met wat van burgers wordt verwacht. “Het klinkt misschien cliché, maar meer afval scheiden leidt echt tot minder afval verbranden en storten.”

Bekijk alle verhalen in ons Publieksjaarverslag 2022

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem