Datum: 25-10-2022

In het grondwater van de volkstuinen naast Tata Steel zijn geen verhoogde waarden gemeten van zware metalen zoals chroom-6. Het grondwater kan als niet-verontreinigd worden beschouwd. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG).

Houders van volkstuinen aan de noordoostkant van Tata Steel meldden zich half juli met zorgen na de vondst van chroom6 op het terrein van Tata Steel. De tuinders besproeien de gewassen regelmatig met opgepompt grondwater. Daarop heeft de OD NZKG  opdracht gegeven aan een adviesbureau om het water van twee grondwaterpompen te onderzoeken op een breed pallet aan zware metalen, waaronder chroom6. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het grondwater niet verontreinigd is en dat de zuurgraad neutraal is. 

Zware metalen 

Het grondwater uit de pompen is onderzocht op de aanwezigheid van de volgende zware metalen: barium, cadmium, chroom, chroom-6, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, vanadium en zink.  

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem