Energie besparen begint altijd met inzicht in het eigen verbruik. U krijgt dit inzicht door naar uw jaarafrekening te kijken. Maar kijk ook naar een optimale inregeling van uw installaties. Inmiddels zijn er al vele praktijkvoorbeelden van bedrijven die met geringe inspanning grote energiewinst behalen, bijvoorbeeld door het goed instellen van de verwarming/koeling.

Monitoringsinstrument

U kunt ook gebruik maken van een energiezorgsysteem. Dit varieert van eenvoudige zorgsystemen zoals de Milieubarometer tot een volledig gecertificeerd energiezorgsysteem als ISO 50.001. Bij een zorgsysteem als de milieubarometer maakt u via online registratie gebruik van een monitoringsinstrument dat de milieuscore, CO2-footprint en milieukosten van uw bedrijf eenvoudig en snel inzichtelijk maakt. Om gebruik te maken van de Milieubarometer kunnen ondernemers een startabonnement afsluiten. De kosten hiervoor, nog geen 200 euro, verdienen zij gemakkelijk terug met het treffen van besparingsmaatregelen. De gemeente Amsterdam en gemeente Uithoorn biedt haar bedrijven een gratis startabonnement aan.

Aan de slag

Wanneer u weet hoeveel energie u verbruikt, is de stap klein naar het daadwerkelijk treffen van maatregelen. De databank stelt informatie beschikbaar over veel toegepaste energiebesparende maatregelen. Daarmee vormt de databank een hulpmiddel bij het vaststellen van de (technische) mogelijkheden om een zuinig energiegebruik in een gebouw te waarborgen.

Keurmerk

Een keurmerk kan een goede wijze zijn om invulling geven aan de milieuregelgeving energiebesparing. De Omgevingsdienst NZKG treedt dan terug in haar controlerende rol. Een ander voordeel is dat energiebesparing, maar vaak ook andere duurzaamheidsthema’s, onderdeel worden gemaakt van het kwaliteitsmanagement. Op de website van RVO bij ‘Alternatieve invulling met keurmerk’ meer over de status van de verschillende keurmerken in relatie tot de milieuregelgeving en de EED in het bijzonder.

Meer informatie

De OD NZKG heeft verschillende publicaties uitgegeven in verband met energiebesparing. Op de website van DCMR is een top-10 van maatregelen voor vergunningplichtige industriële bedrijven opgenomen. Ook het Energiehandboek (pdf) voor verwarmde tankopslag biedt handige informatie.Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem