Tata Steel

Datum: 18-10-2022

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) draagt Tata Steel op schadelijke uitstoot voor mens en milieu terug te brengen. Met een nieuwe vergunning eist de OD NZKG dat Tata Steel de uitstoot van stof door dakemissies bij de oxystaalfabriek met minimaal 50 procent vermindert. Met deze maatregel worden ook Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) gereduceerd. Dit zorgt voor een flinke verbetering van de leefomgeving. De vergunning ligt tot 30 november ter inzage en is de tweede stap in een serie aanscherpingen.   

De Omgevingsdienst zoekt de grens op van wat op dit moment, zowel wettelijk als technisch gezien, maximaal mogelijk is wat betreft opgelegde eisen. De nieuwe vergunning ziet de OD NZKG als een logische volgende stap daarin. 

Minimaal halvering uitstoot stof, ZZS en ‘slobberwolken’  

De vergunning wordt afgegeven voor een derde afzuiging met doekfilterinstallatie bij de oxystaalfabriek. De nieuwe afzuiging moet een verbetering voor de leefomgeving opleveren, omdat deze naast verspreiding van stof ook ZZS tegengaat. Ook de uitstoot van bruine wolkvorming door zogeheten ‘slobbers’ gaat flink omlaag. Tijdens het omzetten van ruwijzer naar staal ontstaat soms een schuimende laag die op het staal drijft. Als deze overkookt dan heet dat een ‘slobber’.  

Tata Steel stelde een norm voor stof van vijf milligram per kubieke meter voor. De Omgevingsdienst is daarin niet meegegaan en legt een maximale uitstoot op van drie milligram per kubieke meter. Daarmee loopt de ODNZKG vooruit op de norm die gaat gelden voor nieuwe installaties onder de toekomstige Omgevingswet. Het verlagen van de emissies sluit aan op aanbevelingen die volgen uit diverse RIVM-onderzoeken en de minimalisatieverplichting voor ZZS. 

Verder reduceren 

Aanvullend wordt Tata Steel het uitvoeren van een inspanningsverplichting om verder te reduceren opgelegd. Hiervoor stelt de OD NZKG vooraf eisen op en de metingen moeten worden uitgevoerd door een geaccrediteerde instantie. Met de inspanningsverplichting wordt het in de toekomst mogelijk om bij te stellen naar één milligram of minder, zoals beoogd in het Schone Lucht Akkoord. Een wettelijke basis om Tata Steel nu al de verplichting op te leggen van 1 milligram of minder is er op dit moment niet.  

De nieuwe eisen voor de oxystaalfabriek gaan in op het moment dat de tertiaire afzuigingsinstallatie in werking is, uiterlijk op 1 januari 2024. Deze bestaan uit een nieuwe vergunning voor de afzuiginstallatie en een maatwerkbesluit voor ZZS. Meer aangescherpte vergunningen voor het verder terugbrengen van de verspreiding van stof, ZZS en stikstof bij Tata Steel volgen binnenkort.  

Procedure  

De vergunning ligt van 19 oktober 2022 tot 30 november 2022 ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen opmerkingen, aanvullingen of zienswijzen indienen.   

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem