Datum: 28-08-2020

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft Tata Steel in het kader van verbetering van de brandveiligheid (overtreding van artikelen van het Bouwbesluit) een Last onder Dwangsom opgelegd.

Achterstand op brandveiligheid

De OD NZKG heeft tussen augustus 2018 en april 2020 controles uitgevoerd. Bij meerdere gebouwen bij Tata Steel is een achterstand in brandveiligheid geconstateerd. Het gaat om diverse kleine en grotere maatregelen aan diverse gebouwen en installaties, waarbij de brandveiligheidsvoorzieningen en de brandwerendheid naar het huidige niveau van regelgeving moeten worden aangepast.

Verbeterprogramma

Tata Steel is hiervoor een verbeterprogramma gestart, waarin met het bevoegd gezag wordt afgestemd. De eerste stap in het verbeterprogramma is geweest om het veilig vluchten uit de gebouwen te waarborgen. Die maatregelen zijn reeds getroffen. Deze LOD kent meerdere begunstigingstermijnen en opgelegde dwangsommen, en is opgelegd om het plan van aanpak met een formeel besluit te borgen. De overtredingen kunnen oplopen tot een totaalbedrag van 2,4 miljoen euro.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem