Ondertekening convenant brandveiligheid zorg

Datum: 19-04-2021

Minimum voorschriften zijn voor zorginstellingen niet voldoende

Brandveiligheid heeft prioriteit bij een aantal Amsterdamse zorginstellingen. Zó sterk dat hun bestuurders meer willen dan slechts voldoen aan de wettelijke vereisten. Vandaag ondertekenden vijf partijen een nieuw convenant en spraken zij af dat de zorg voor brandveiligheid onderdeel wordt van het systemisch denken binnen hun organisaties. Anders gezegd: zowel in de bedrijfsprocessen, als in het praktische alledaagse gedrag van cliënten, patiënten en medewerkers willen zij het brandveiligheidsbewustzijn terugzien. Later deze maand zal nog een aantal andere organisaties actief in de zorg of veiligheid het convenant ondertekenen.

Sjoukje Alta, Stedelijk directeur Gebiedsgericht Werken en Stadsbeheer bij de Gemeente Amsterdam, zegt over het convenant: “Met dit zorgconvenant brandveiligheid zetten we een nieuwe stap. Een stap die bijdraagt aan een maximaal veilig gevoel voor bewoners, medewerkers en bezoekers van en aan onze zorginstellingen. Zorginstellingen gaan gestructureerd, risicogericht en organisatiebreed inspanningen leveren om de brandveiligheid in beeld te hebben zodat er adequaat kan worden geïntervenieerd en geacteerd waar nodig. Als toezichthouder bieden wij dagelijks onze kennis en expertise aan en vernieuwen we onze manier van toezichthouden. We intensiveren onze samenwerking voor een nog beter en veiliger resultaat. Dat doen we met elkaar en met elkaar maken we het brandveiliger.”

Duurzaam onderdeel

Het convenant dat vandaag werd ondertekend, is de opvolger van eerdere afspraken uit 2016 en 2020. De opvolger is nodig voor het maken van een verdiepingsslag. Bestuurder Douwe van Riet van HVO-Querido: “We gaan toe naar een risicogerichte aanpak. Dat houdt in dat we als partijen kijken welke extra investeringen in brandveiligheid nodig zijn. We laten het daarbij niet aankomen op de controle op het naleven van de regels. Dat moet cyclisch, of terugkerend, gaan gebeuren in onze organisaties. Daarmee wordt deze benadering een duurzaam onderdeel van de bedrijfsvoering. Het bevoegd gezag kijkt vooral naar de manier waarop dat is geregeld. Systeemtoezicht dus.” Bekijk ook de videoboodschap van Douwe van Riet.

Systeemtoezicht: cyclisch verbeteren en adequaat gedrag

Systeemtoezicht is niet nieuw. In de industrie, maar ook op Schiphol gebeurt het al. Door gebruik te maken van interne afspraken, denk aan systemen voor risicomanagement, is de kans groot dat organisaties hun doelen voor brandveiligheid blijvend bereiken. Bouw je dan ook nog een verbetercyclus in, dan is sprake van een continu proces. Systeemtoezicht richt zich op organisaties als geheel. Daardoor kunnen risico’s integraal beoordeeld worden, net als de maatregelen die daarvoor nodig zijn. Jaarlijks kunnen zorginstellingen hun ambitieniveau bijstellen en structureel de brandveiligheid binnen een organisatie verder verbeteren. “Stevige taal, maar vergeet niet, het gaat ook gewoon om adequaat gedag: reageren op het brandalarm, niet roken in bed, vluchtwegen vrij laten enzovoorts. Ook dat valt onder dit convenant,” zegt Douwe van Riet van HVO-Querido, mede namens zorg- en welzijnskoepel Sigra.

Samenwerken en vertrouwen

Voor de betrokken instanties is dit een nieuwe manier van werken. Met systeemtoezicht krijgen de toezichthoudende instanties meer een inkijkje in de keuzen van de zorginstellingen. Als dit vertrouwen oplevert, is het ook makkelijker om te handelen als er toch afwijkingen van wet- en regelgeving worden geconstateerd. Een instelling heeft dan zelf al vaak actie genomen op een afwijking.  Daarnaast geeft de risicogerichte benadering de garantie dat de juiste risico’s worden beheerst. “We bundelen onze krachten om de brandveiligheid in zorginstellingen te verbeteren. De gezamenlijkheid waarmee we hierin optreden, maakt me trots. Ook de nieuwe aanpak waarmee we deze uitdaging aangaan, sluit goed aan bij de behoefte van onze samenleving. Een risicogerichte aanpak is wat nodig is en wat we vanaf nu bieden. Daar zet ik als commandant van Brandweer Amsterdam-Amstelland én als directeur van de veiligheidsregio natuurlijk graag mijn handtekening onder.”

Omgevingswet

Ook de Omgevingswet die op 1 januari 2022 in werking treedt vraagt om risicogericht werken en systeemtoezicht. Dan is meer deskundig toezicht nodig voor het integraal beoordelen van een situatie. Loes de Maat, directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied: “De OD NZKG heeft ruime ervaring met het reguleren van en toezicht houden op complexe bedrijven. Dat we deze ervaring nu ook gebruiken bij zorginstellingen, leidt tot slimmer werken en uiteindelijk tot een hoger veiligheidsniveau. Dat wij deze innovatieve manier van samenwerken kunnen uitvoeren samen met de branche, de stadsdelen en de veiligheidsregio, maakt het extra waardevol.” 

Verbonden organisaties

De partijen die op 19 april 2021 het convenant ondertekenden zijn:

  • Gemeente Amsterdam
  • HVO-Querido
  • Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
  • Sigra
  • Amsterdam UMC

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem