De OD NZKG werkt samen met provincie, gemeenten en bodemspecialisten in heel Nederland aan een  actueel Bodeminformatiesysteem (BIS). Het doel is om complexe bodemzaken vanaf 1 januari 2022 eenvoudig en Omgevingswet-proof te ontsluiten voor burgers, bedrijven en overheden. In oktober 2019 hebben diverse stakeholders de bouwstenen gelegd voor een actueel Bodeminformatiesysteem.

Van 11 t/m 15 januari organiseerde de OD NZKG de Week van het BIS. Elke dag waren er online sessies met als centraal thema: ‘hoe komen we tot één gemeenschappelijk bodeminformatiesysteem, klaar voor de Omgevingswet en dat voor iedereen toegankelijk is’ Hieronder vind je de presentaties.

——————————————————————————————————

Dinsdag 12 januari: Bodemdata (en contouren) actueel krijgen en houden

Presentatie Visie OD NZKG op bodemkaarten – Michiel Eijndhoven, OD NZKG
Presentatie Platte Kaart – Nico Kegelaar, OD NHN
Presentatie Toekomst Bodeminformatie – Marie-Claire Eichhorn, Nazca Solution

Woensdag 13 januari: BIS in relatie tot DSO & Geoportalen  

Presentatie Bis in de Omgevingswet – Bart van Impelen, OD NZKG
Presentatie Impact Omgevingswet informatievoorziening ondergrond – Marco Scheffers, gemeente Amsterdam (sheet 1-14)*
Presentatie Impact Omgevingswet informatievoorziening ondergrond – Marco Scheffers, gemeente Amsterdam (sheet 15-27)*
* deze presentatie is te groot om als 1 bestand op de website te plaatsen

Donderdag 14 januari: De rol van omgevingsdiensten binnen het BIS

Presentatie BIS en DSO – Sanne Vogels, Rijkswaterstaat
Presentatie Bodeminformatie en de BRO, Ingeborg van Oorschot, DoorGrond Advies

Nadat de opbrengst van de Week van het BIS verwerkt is in de visie, wordt deze gedeeld met de opdrachtgevers van de OD NZKG. Daarna wordt een plan van aanpak opgesteld om het BIS verder door te ontwikkelen.

In het BIS moeten straks alle actuele bodemdata staan

Onze visie is dat iedereen met één klik op de kaart inzicht krijgt: snel, actueel, grondig en compleet. Vanuit verbinding met anderen en met transparante data-governance. En ook: gebruiksvriendelijk, kosteloos, toegankelijk (dus platform-onafhankelijk) en begrijpelijk gepresenteerd.

Visiedocument

In ons visiedocument lees je hoe wij denken wat het BIS moet zijn en wat het verschil is tussen hoe bodemdata nu wordt ontsloten en hoe dat straks gebeurt. Het visiestuk is een dynamisch document en we staan open voor suggesties. Reageren kan via ons contactformulier.

Stem