Circa 30 procent van de CO2-uitstoot door het bedrijfsleven is vervoersgerelateerd. Vanzelfsprekend dus dat vervoer onderdeel is van de energieaudit en de Wet milieubeheer. Het gaat om zowel personen- als goederenvervoer.

In de bijlage (pdf) leest u waaraan het onderdeel vervoer moet voldoen. Wist u dat veel grote steden in 2025 een emissievrije stadsdistributie willen? Lees op de website van Greendeal Zes hoe en met wie ze dat willen bereiken.