Heeft u een vergunningplichtig bedrijf met meer dan 250 medewerkers in dienst, en/of een jaaromzet van 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen dan moet u naast de wettelijke eisen op het gebied van energiebesparing zoals geregeld in de Wet milieubeheer (energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder) voldoen aan de eisen van de Europese Energy Efficiency Directive, de EED.

De EED vraagt van grote bedrijven om elke vier jaar een onderzoek (energie-audit) te doen naar de mogelijkheden van energiebesparing. De kosteneffectieve maatregelen in deze audit moeten worden vastgelegd in een uitvoeringsplan. Wanneer u dit doet geeft u meteen invulling aan uw verplichtingen uit de Wet milieubeheer.

Op de website van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) vindt u praktische en juridische informatie over de EED. Voor het aanbieden van de energie-audit gebruikt u het formulier Indienen EED audit op ons Loket.