Valt uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en heeft het een energiegebruik van meer dan 50.000 kWh/jaar en/of 25.000 m3 aardgasequivalent? In dat geval dient u bij uw melding inzicht te geven in het energiegebruik en het besparingspotentieel. 

De Erkende Maatregelenijsten bieden u energiebesparende maatregelen die mogelijk interessant voor u zijn. Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat voor bedrijven met een energiegebruik met minder dan 50.000 kWh elektriciteit én 25.000 m3 aardgasequivalent per jaar wel de zorgplicht uit het Activiteitenbesluit milieubeheer geldt (artikel 2.1). Dit betekent dat u voor deze locaties in algemene zin aandacht moet besteden aan het doelmatig gebruik van energie.

Informatieplicht

In 2019 is het Activiteitenbesluit milieubeheer veranderd. Naast de energiebesparingsplicht, is er nu informatieplicht in het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

Stem
Verkiezingen 2020Handhaving en Toezicht

We zijn trots dat onze WKO Experttool is genomineerd voor de Innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2020. Vindt u ons project ook het beste en wilt u ons naar de overwinning helpen?

Verkiezingen 2020Handhaving en Toezicht

We zijn trots dat onze WKO Experttool is genomineerd voor de Innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2020. Vindt u ons project ook het beste en wilt u ons naar de overwinning helpen?