Ondernemingen die onder de EED vallen hebben vaak tientallen vestigingen. Omdat hierdoor de bevoegdheid voor de beoordeling van de EED-audit bij meerdere gemeenten en omgevingsdiensten is verspreid, ligt het risico van een ongelijk speelveld op de loer met daarbij een ongewenste lastendruk voor zowel bedrijfsleven als bevoegd gezag.

Om hierin te voorzien is het Kernteam EED opgericht. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is voorzitter van dit team. Vertegenwoordigers van meerdere bevoegde gezagen nemen hieraan deel.