De medewerkers van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) zetten hun kennis en ervaring in de eerste plaats in voor vergunningverlening, handhaving en toezicht. Wij zijn echter meer dan een uitvoeringsdienst alleen. Met onze uitgebreide expertise en op basis van opgedane ervaring in de praktijk adviseren wij de gemeenten en provincies binnen ons werkgebied en andere overheden. Daarnaast denken wij mee met ondernemers en bedrijven ter verbetering en bescherming van de leefomgeving. Daarmee dragen wij bij aan het in stand houden van een verantwoord en veilig woon- en leefklimaat in een steeds dichter bevolkte regio.

Onze specialisten ondersteunen bij het maken van verantwoorde keuzes op het gebied van onder meer:

  • Veiligheid (constructieve veiligheid, tunnelveiligheid, omgevingsveiligheid, externe veiligheid)
  • Geluid
  • Luchtkwaliteit en geur
  • Afval   
  • Duurzaamheid en energie

Vanuit deze expertises zijn we betrokken bij veel grote projecten in de regio, zoals de Westfrisiaweg, Wind op Land, de Noord/Zuidlijn, de Gaasperdammertunnel, luchthaven Schiphol en de transformatie van bedrijventerreinen naar gemengde gebieden (zoals Haven-Stad Amsterdam).

Thema’sStem