Datum: 04-09-2020

Sinds 2015 klagen bewoners van de woonwijk naast groenrecycling Den Ouden in Muiderberg over stank. Jeroen Olthof, gedeputeerde Leefbaarheid en Jorrit Eijbersen, wethouder Gooise Meren, brachten daarom samen met een vergunningverlener en inspecteur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een bezoek aan Den Ouden. Zij zien namelijk graag het aantal geurklachten zo snel mogelijk afnemen.

Kleine veranderingen

Een toezichthouder van de OD NZKG constateerde tijdens het werkbezoek een paar veranderingen in het proces. ‘Bij eerdere controles werd fijne houtfractie (bomensnoei etc.) op één enorme grote hoop geplaatst. Hierdoor ontstond bij het omzetten en/of verwerken geuroverlast. Nu liggen er drie kleinere hopen. Dit zorgt mogelijk voor minder overlast. Het is goed om vandaag te zien dat Den Ouden verantwoordelijkheid neemt om hun processen en werkwijze langzamerhand aan te passen om geuroverlast voor de omwonenden te voorkomen. Vanuit de OD NZKG blijven we daar kritisch op toezien. Er loopt nu een procedure om de vergunning ambtshalve te wijzigen met geurbeperkende maatregelen. Dit geeft ons straks ook de juridische basis hier toezicht op te houden en indien nodig te handhaven.’

Na een rondleiding over de locatie, waarbij een indruk werd gegeven van de verschillende soorten producten die bij Den Ouden worden gebracht en verwerkt, was er tijd om met elkaar in gesprek te gaan.

Geur stevig vastleggen in vergunning

Gedeputeerde Olthof trapte af met de oproep om zo snel mogelijk naar de toekomst te kijken en zaken rond geur goed vast te leggen in de vergunning. ‘Het verschil tussen wat ik nu van het bedrijf hoor en hoe wij en de omgeving het in de praktijk ervaren is erg groot. We weten elkaar nu moeilijk te vinden, laten we hier actie op ondernemen. Ik wil trots kunnen zijn op dit bedrijf, en niet straks tegenover elkaar in de rechtbank zitten. Wij moeten het juridisch goed regelen samen met de Omgevingsdienst en geurbeperkende maatregelen vastleggen in de vergunning.’

Betere communicatie omwonenden

‘Tegelijkertijd moet er met de bewoners gecommuniceerd worden’, vult wethouder Eijbersen aan. ‘De eerste de beste vraag die ik als wethouder kreeg, ging over Den Ouden. Het is een heikel dossier geworden. Als ik dan hoor dat de communicatie niet goed loopt, ben ik van mijn kant bereid hierbij te helpen, om met jullie en de bewoners samen in gesprek te gaan. Ik zou graag deze handreiking willen doen.’

Connectie maken met de buurt

De omgevingsmanager van Den Ouden reageert: ‘We kunnen de overlast niet helemaal naar nul terugbrengen, maar ik wil wel kunnen uitleggen dat we het zo veel mogelijk willen beperken’. Het bedrijf wil “een betere connectie maken” tussen het bedrijf en omgeving. ‘Op andere locaties is er contact met de buurt, daar lukt het wel. Zo zijn er bijvoorbeeld appgroepen met de omgeving waarin wij een dag van tevoren aangeven dat er bepaalde werkzaamheden aankomen die geluidsoverlast kunnen geven, mensen kunnen daar ook hun klachten kwijt’, aldus het bedrijf.  

Vervolgstappen

Het werkbezoek werd afgesloten met de afspraak dat Den Ouden op hele korte termijn met de Omgevingsdienst in gesprek gaat voor afronding van lopende vergunningprocedures. De wethouder gaat zich inzetten voor de verbetering van de communicatie tussen het bedrijf en de omwonenden.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem