Datum: 12-03-2021

Op 15 februari j.l. gaven we aan een feitenonderzoek te zijn gestart naar aanleiding van foto’s van zwarte sneeuw rond het terrein van Tata Steel. We hebben inmiddels de volgende stap gezet. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft Tata Steel vandaag een voornemen tot een last onder dwangsom (LOD) verstuurd vanwege de ‘zwarte sneeuw’ van vorige maand. Eerder gaven we al aan dat we hier een onderzoek naar zouden starten en mogelijk een last onder dwangsom zouden opleggen. Tata heeft nu twee weken om hier eventueel een zienswijze op in te dienen, voordat de LOD definitief wordt.

Onderzoek naar strafbare feiten

Daarnaast vinden we dat onderzocht moet worden of er strafbare feiten zijn gepleegd. Een opsporingsambtenaar van de OD NZKG maakt proces-verbaal op met betrekking tot de zwarte aanslag die is aangetroffen op de sneeuwlaag. Na afronding hiervan wordt de zaak ter beoordeling aangeboden aan het openbaar ministerie.

Nieuw voorval voorkomen

Met het opleggen van een dwangsom probeer je een herhaling van het voorval te voorkomen, het is gericht op de toekomst. Het strafrechtelijke spoor is gericht op het straffen vanwege het voorval. Omdat we van mening zijn dat het hier om verwijtbaar gedrag gaat, zetten we ook deze stap richting het OM. Op moment dat aangifte wordt gedaan is het aan het OM om verder te beoordelen wat zij hier mee gaat doen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem