Datum: 04-03-2021

Om ons voor te bereiden op de Omgevingswet, werken we onder andere samen met Sarah Ros, Regionale Implementatiecoach Omgevingswet (RIO) voor de regio’s van de Omgevingsdiensten IJmond en het Noordzeekanaalgebied, in opdracht van de VNG. Hoe werkt ze en wat valt haar op?

Hoe ziet je werk als Regionale Implementatiecoach Omgevingswet eruit?

“Mijn taak is om alle bestuursorganen en ketenpartners in deze regio’s – waaronder de OD NZKG – te ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet. Soms help ik zelf en begeleid ik bijvoorbeeld met een inhoudelijk webinar of algemenere draagvlaksessies en raadsessies, soms zijn vraagstukken heel specifiek of technisch en speel ik die door naar collega’s bij BKZ of de VNG. Vaak ben ik ook een matchmaker; als er behoefte is aan een pilot voor legesverordening, dan koppel ik die organisatie aan de VNG.”

Wat valt je op?

“Dat elke organisatie weer anders is in hoe ze erin zitten, hoe ze wensen samen te werken, al voorbereid zijn of vertrouwen hebben. Mijn rol is onder meer om allerlei vragen expliciet op tafel te leggen én te concretiseren. Ik hoop dat dit een beweging in gang zet. Angsten wegnemen, duidelijkheid geven, de mogelijkheden schetsen, wat kan de eerste stap zijn en wie zet die dan, dat soort vragen.”

Hoe pak je zoiets aan?

“Door eerst duidelijk te krijgen wat de verschillende wensen en onderlinge verwachtingen zijn. Belangen blijven soms hangen in aannames over wie wat doet. Dat is voor mij een signaal dat nog niet alle mogelijkheden op tafel zijn gelegd. Ik nodig dan uit om alles te benoemen. Wat willen en kunnen we? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Hoe komen we dichter bij elkaar?”

Vandaar nu ook een regionaal overleg?

“Klopt, het doel daarvan is om de minimale acties langs de lat van regionale samenwerking te leggen. Wanneer is samenwerking een must en wanneer is het wenselijk? We maken regionale acties concreet. Elke ketenpartner die dat wil, zit erbij. Het is vrijblijvend, maar ik zie natuurlijk graag volle tafels en dat de regio’s nog steviger zeggen: laten we samen optrekken.”

Wat zijn de voordelen van regionaal optrekken?

“Ik vind regionaal samenwerken niet een doel op zich hoor, maar het heeft schaalvoordelen. Ook financieel denk ik, ook al is dat heel lastig om precies uit te rekenen. Het scheelt tijd maar het kost ook tijd, vanwege meer overleg en meer bijeenkomsten voordat je een afspraak kunt aftikken. Maar uiteindelijk levert het heel veel op.”

Wat is de eerste stap voor organisaties?

“Iedereen heeft de vrijheid om zelf keuzes maken, zoals de invulling van de verplichte kerninstrumenten. Dit kan naar eigen wens en politieke kleur. Juist daarom is het heel belangrijk om eerst je eigen positie helder te hebben en van daaruit de juiste samenwerkingen vorm te geven.”

Wanneer ben je tevreden?

“Dat de minimale actielijst van elk bevoegd gezag klaar is, dat we dat gered hebben. En dat iedereen focust op de overeenkomsten, niet op de verschillen. Praten is heel goed, maar het is nu tijd voor gezamenlijke actie. Maak ideeën en plannen concreet. Wat is de behoefte, heb je die al scherp? Op welke vraag wil je een antwoord hebben? En wie gaat wat doen en uitwerken? Het gaat erom wie dapper genoeg is om de eerste stappen te zetten in de uitwerking.”

Fotocredit Sarah Ros: Roelof Pot

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem