Datum: 05-10-2021

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) verlengt het verscherpt toezicht van Van Appeldoorn Chemical Logistics B.V. te Woudenberg (Utrecht).

Het bedrijf was met ingang van 1 april 2020 onder verscherpt toezicht geplaatst. Dit moest leiden tot een significante verbetering in het naleven van geldende wet- en regelgeving. Na een periode van verscherpt toezicht concludeert de OD NZKG dat er nog onvoldoende verbetering is gerealiseerd. Het doel dat de OD NZKG met dit traject voor ogen had, is nog niet bereikt en daardoor kan het verscherpt toezicht dan ook niet opgeheven worden.

Het is essentieel dat dit Brzo-bedrijf structureel voldoende aandacht heeft voor het borgen van de veiligheids- en milieuaspecten van haar bedrijfsvoering. Het verscherpt toezicht wordt dan ook tot 1 maart 2022 verlengd.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.
Stem