Datum: 02-04-2021

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft het verscherpt toezicht van AEB opgeheven.

In februari 2018 werd het bedrijf onder verscherpt toezicht geplaatst. Aanleiding hiervoor was dat bij AEB de integriteit van installaties en het managementsysteem niet onder controle was. Er was sprake van een potentieel verhoogd risico op een groot incident.

Voldoende vertrouwen

In de afgelopen 3 jaar heeft AEB inspanningen geleverd om de zaken technisch, organisatorisch en uitvoerend voldoende op orde te brengen. De OD NZKG heeft hierdoor voldoende vertrouwen dat de ingezette weg door AEB wordt voortgezet. Er is dan voor ons geen aanleiding meer om het verscherpt toezicht in stand te houden. Wel voert de OD NZKG in 2021 een aantal extra controles uit om te borgen dat de ingezette verbeteringen door AEB worden voortgezet. We blijven een vinger aan de pols houden.

Aandachtsdossier AEB

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem