Cruiseschip Galaxy

Datum: 30-09-2022

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft op 29 september 2022 een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een noodopvanglocatie voor vluchtelingen op een cruiseschip in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. De vergunning geldt voor een periode van een half jaar. De verleende omgevingsvergunning gaat over het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan en het brandveilig gebruik van het schip. Het is de eerste keer in Nederland dat een dergelijke vergunning wordt verleend. Op andere plekken waar opvang op (cruise)schepen plaatsvindt, gebeurt dit door middel van gedoogconstructies.

Adjunct-directeur Colinda Geertsma van de OD NZKG: “Vanwege de schrijnende situatie in Ter Apel is het vinden van alternatieve locaties voor opvang van vluchtelingen zeer urgent. Een cruiseschip beoordelen als noodopvanglocatie was voor ons een bijzondere klus. Het belangrijkste hierbij is de veiligheid voor de mensen aan boord, maar we hebben ook de effecten op de omgeving beoordeeld. Daarbij moesten we snel schakelen, omdat de eerste vluchtelingen al spoedig aan boord gaan. We hebben hierbij nauw samengewerkt met de gemeente Amsterdam en het COA.”

Effecten op de omgeving

De OD NZKG heeft beoordeeld dat de effecten op de omgeving aanvaardbaar zijn, mede gebaseerd op de relatief korte periode van de noodopvang. Ook is gekeken of de noodopvang leidt tot beperkingen in de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven. Dat is niet, of in zeer beperkte mate het geval.

Zie voor meer informatie het bericht van gemeente Amsterdam

Op de foto: het cruiseschip Galaxy, dat momenteel in Amsterdam ligt en als noodopvanglocatie voor vluchtelingen wordt ingezet.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem