Herontwikkeling Het Venster - Zuidas Amsterdam

Datum: 26-02-2021

Op de Amsterdamse Zuidas, langs de snelweg A10, staat het Tripolis-complex. Voor deze kantoortorens, die al lange tijd leeg staan, is een herontwikkelingsplan gemaakt met de naam ‘Het Venster’. Dit is een nieuw gebouw, dat twee van de bestaande torens als het ware overbrugt. Sinds maart vorig jaar wordt er gebouwd en toezichthouder Agus Tjen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) ziet erop toe dat dit volgens de voorschriften van het Bouwbesluit gaat: ‘het is altijd weer een uitdaging om samen tot een werkbare oplossing te komen!’.

Tripolis bestaat uit drie monumentale torens uit 1994, naar een ontwerp van architect Aldo van Eyck. De panden hebben al lange tijd te lijden onder leegstand en de daarmee gepaard gaande achteruitgang. Daarom is een herontwikkelingsplan gemaakt met als inzet: waarborgen dat de monumentale waarden behouden blijven en transformatie van het complex mogelijk maken. Het nieuwe plan, genaamd ‘Het Venster’, wordt naast en deels over de gebouwen geplaatst. Dit rechthoekige gebouw wordt ongeveer 155 meter lang en 12 bouwlagen hoog. Door middel van loopbruggen wordt het met de bestaande gebouwen verbonden.

Veiligheid voor de directe omgeving

Voor de start van de bouwwerkzaamheden hebben de aannemer, de gemeente Amsterdam en de OD NZKG uitvoerig overlegd over het vergunningenproces, de uitvoering en de bouwveiligheid. Agus Tjen: ‘Voor dit soort omvangrijke projecten op zo’n drukke locatie is een bouwveiligheidsplan essentieel. Het is belangrijk dat de veiligheid voor de directe omgeving rondom het bouwterrein gewaarborgd is. Met name voor personen die zich in de buurt van het terrein bevinden, maar ook ter voorkoming van schade en belemmering van de omliggende openbare ruimte en belendingen.’

Afsluiten fiets- en voetgangersroute

‘In dit geval bleek een deel van het voetpad langs de Amstelveenseweg binnen de bouwveiligheidszone (BVZ) te vallen. Dit is een zone tussen het bouwwerk en de openbare ruimte waar zich geen publiek mag bevinden vanwege het risico op vallende objecten. De oplossing was een plaatselijke versmalling van het voetpad, zodat er geen openbaar gebied meer binnen de bouwveiligheidszone viel. Bij het hijsen en monteren van de stalen kolommen langs de Amstelveenseweg is het echter onvermijdelijk dat de BVZ wordt overschreden. Daarom hebben we de bouwer geadviseerd om het voet- en fietspad tijdelijk af te sluiten. Dit vraagt altijd om stevige argumentatie, omdat de gemeente veel belang hecht aan het begaanbaar houden van fiets- en wandelpaden. Gelukkig komen we altijd tot een oplossing waarmee alle partijen tevreden zijn. Uiteindelijk staat veiligheid voorop!’

Huidige fase

Op dit moment zit het project in de ruwbouwfase. Agus is regelmatig aanwezig op de bouwplaats: “dit is afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden. Daarnaast heb ik doorlopend periodieke overleggen en controlemomenten. Daarbij bespreek ik de algemene voortgang van de werkzaamheden met de aannemer en loop ik een rondje over het terrein, waarbij ik onder andere de beton- en staalconstructie en brandveiligheid controleer.” Volgens planning is het project klaar in juni 2022.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem