Mijn bedrijf heeft een erkend keurmerk en geeft daarmee invulling aan de EED; heeft mijn bedrijf daarmee vrijstelling van de informatieplicht?

Nee, geen vrijstelling van de informatieplicht. Alle bedrijven moeten voldoen aan de informatieplicht, ongeacht een door de RVO erkend keurmerk. Een keurmerk dat door RVO erkend is, kan uitsluitend gezien worden als volledige of gedeeltelijke invulling van de EED-auditplicht en Wet milieubeheer.

Ik heb al eerder een Erkende Maatregelenlijst (EML) ingevuld; heeft mijn bedrijf een vrijstelling voor de informatieplicht?

Nee, geen vrijstelling voor informatieplicht. Alle bedrijven die onder de energiebesparingsplicht vallen hebben een informatieplicht, ongeacht wat er in de periode ervoor is ingediend. Voor de informatieplicht wordt de meest actuele versie van de EML gehanteerd.

Welke sancties (boetes) kunnen worden opgelegd?

De informatieplicht is niet vrijblijvend. Het niet voldoen aan de informatieplicht is een overtreding van het Activiteitenbesluit. Het bevoegd gezag kan handhavend optreden als mocht blijken dat na een hercontrole nog steeds niet wordt voldaan aan de wet. Bijvoorbeeld door het opleggen van een last onder dwangsom.

Hoe lang kan het rapporteren duren?

Dat verschilt. Een bedrijf dat zijn (energie)zaken goed op orde heeft en de kennis in huis heeft, zal niet veel tijd kwijt zijn aan het rapporteren. Het kan voorkomen dat een bedrijf niet de kennis in huis heeft en een adviseur moet inschakelen om te helpen rapporteren. In dit geval zal het bedrijf meer tijd nodig hebben om te rapporteren. Het aanschaffen van een eHerkenning (niveau 1) kan al meerdere dagen duren.

Is het mogelijk om als bedrijf meerdere locaties tegelijk in te voeren?

Ja, dat is mogelijk. Om te voorkomen dat bijvoorbeeld een concern voor al zijn honderden vestingen stuk voor stuk moet invoeren in het eLoket, is het mogelijk om door middel van een XML-bestand alle vestigingen tegelijk te uploaden. Dit is bedoeld om de werklast voor de ondernemingen met veel vestigingen te verminderen. Bij het rapporteren in het eLoket krijg je deze optie toegewezen.

Moet de huurder of de eigenaar energiebesparende maatregelen treffen?

 U bent als gebruiker van energie verantwoordelijk voor de nakoming van de informatieplicht. Het staat er los van of u de eigenaar bent van het pand. Uiteraard kunt u te nemen maatregelen eventueel in overleg met de eigenaar van het pand nemen. Op de website van Infomil vindt u hierover meer informatie.

Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem