Datum: 11-05-2020

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft Van Appeldoorn Chemical Logistics B.V. te Woudenberg (Utrecht) met ingang van 1 april 2020 onder verscherpt toezicht geplaatst. Het verscherpt toezicht moet leiden tot een significante verbetering in het naleven van geldende wet- en regelgeving.

Stem