Datum: 24-04-2020

De provincie Noord-Holland en Tata Steel starten een pilot om meetgegevens uit te wisselen van de verschillende elektronische neuzen (eNoses) die in de omgeving van Tata Steel staan. Het uitlezen en analyseren van de data gebeurt door een externe partij. Zij stellen hierover een rapportage op.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) en Tata Steel beoordelen elk kwartaal de meetresultaten en ingediende klachten, aan de hand van de uitgevoerde analyses. Doel hiervan is het verkrijgen van een beter inzicht in de bronnen die geurhinder veroorzaken. Zo kunnen maatregelen worden genomen om geuroverlast te verminderen.

Geurklachten

Wanneer omwonenden van Tata Steel geurklachten melden, is de oorzaak hiervan niet altijd duidelijk. Met het uitwisselen van gegevens en het vergelijken van de resultaten met klachten van omwonenden, kan een beter inzicht in de bron van de geuroverlast worden verkregen. Zodoende kunnen meer gerichte maatregelen worden genomen en kan duidelijk aan de omgeving worden uitgelegd wat er aan de hand is. Uiteindelijk moet dit leiden tot een afname van de ondervonden hinder.

Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Noord-Holland.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem