Datum: 14-12-2021

Virtual Reality, een onderwater eNose, een XRF-scanner… voor sommigen misschien wat vage termen, maar voor omgevingsdiensten mogelijk zeer waardevolle innovaties. Tijdens het webinar Technische Innovatie gingen directeuren van vier omgevingsdiensten in gesprek over het belang van innovaties voor onze sector. Daarin moesten ze ook kiezen welke van de drie genoemde noviteiten het meest kansrijk is. Dat bleek geen gemakkelijke opgave…

Rosite Thé (DCMR), Alfred Arbouw (OMWB),Pieter-Jan van Zanten (OD IJsselland) en Mario Bakker van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied kregen tijdens het webinar enkele prikkelende stellingen voorgeschoteld. Aan de hand daarvan gaven zij hun mening over het belang van innovatie voor omgevingsdiensten.

Mario Bakker: “de wereld om ons heen verandert razendsnel…daarom moet je als omgevingsdienst fors investeren in techniek, kennis van mensen, maar ook in de wijze van werken om aan de marktvraag invulling te kunnen blijven geven en mee te kunnen blijven doen als organisatie.”

Vlogger Igor ging op pad langs de drie bovengenoemde innovaties die een belangrijke rol kunnen spelen voor omgevingsdiensten. De kijkers stemden vervolgens op de meest kansrijke hiervan. De directeuren bespraken de uitslag van deze poll waarna zij moesten kiezen voor welke innovatie tijd en geld beschikbaar wordt gesteld om deze verder te ontwikkelen.

Bekijk het webinar hier terug.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem