Datum: 22-10-2020

Het Openbaar Ministerie (OM) is voornemens Tata Steel te vervolgen omdat zij in 2018 stofverspreiding op meer dan 2 meter uit de bron hebben veroorzaakt. Ze zouden hebben verzuimd de bron vochtig te houden om stofverspreiding te voorkomen. Daarnaast liet het OM vandaag weten dat een tweede strafrechtelijk onderzoek is gestart ‘naar een rechtspersoon gevestigd op het terrein van Tata vanwege meerdere stofemissies als gevolg van handelingen met slakken’ (‘grafietregens’). Deze emissies zouden hebben plaatsgevonden op meerdere momenten in 2018 en 2019.

Landelijke handhavingsstrategie

Toezichthouders en opsporingsambtenaren van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied hebben in 2018 intensief samengewerkt om deze zaken bij het OM te krijgen. Het opstellen van een proces-verbaal en het betrekken van het OM volgt uit de Landelijke Handhavingsstrategie. Bij ernstige overtredingen wordt altijd ingezet op twee sporen tegelijkertijd:

1.Vanuit toezicht en handhaving zetten we in om de overtreding te corrigeren en/of nieuwe overtredingen te voorkomen;
2. Daarnaast worden feiten verzameld om proces-verbaal op te maken en in te sturen aan het OM.
Het OM bepaalt vervolgens zelf óf en hoe een zaak wordt opgevolgd in het strafrecht.

Wekelijks komen inspecteurs van onze dienst controleren of de stofverspreiding op het terrein van Tata Steel binnen de gestelde voorschriften blijft.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem