Datum: 05-07-2018

De afgelopen dagen ontvingen wij verschillende meldingen over stofoverlast rond Tata Steel. Wij hebben deze geregistreerd en onze inspecteurs voeren extra stofcontroles uit bij Tata Steel, om te achterhalen of het bedrijf zich houdt aan de vergunning en voldoende maatregelen treft om de overlast te beperken (bv.sproeien).

Gezien de huidige weersomstandigheden (droogte en harde wind) is het voor Tata Steel moeilijk de stofemissie te beheersen. Onze inspecteurs zullen optreden als er overtredingen van de Wabo vergunningvoorschriften worden geconstateerd.

Als overlast van stof, geluid of geur wordt ervaren door omwonenden, dan wil de Omgevingsdienst NZKG graag zo specifiek mogelijk weten op welk tijdstip en, als dat mogelijk is, welke installatie/bedrijfsonderdeel daarvoor verantwoordelijk is. Ook toevoeging van foto’s bij de klacht/melding zijn welkom. Dit geeft onze inspecteurs waardevolle, extra informatie waarmee zij gerichter actie kunnen ondernemen.

Wilt u overlast melden, dan kunt u ons formulier hiervoor gebruiken. 

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem