sinterkoelers tata steel

Datum: 02-08-2018

In het weekend van 14/15 juli ontving de Omgevingsdienst NZKG bijna 100 meldingen over stofoverlast rond Tata Steel. Deze meldingen waren, vanwege de windrichting verklaarbaar, voornamelijk afkomstig van bewoners uit IJmuiden.

Wij hebben ook deze nieuwe meldingen geregistreerd.

Extra stofcontroles

Onze inspecteurs voeren sinds twee weken extra stofcontroles uit. Ook vanochtend waren zij bij het bedrijf om te achterhalen of het bedrijf zich houdt aan de vergunning en voldoende maatregelen treft om de overlast te beperken (bijvoorbeeld sproeien). Zij hebben de meldingen van overlast vanuit de omgeving met Tata Steel besproken.

Overtredingen

Gezien de huidige weersomstandigheden (met name de droogte) is het voor Tata Steel moeilijk de stofemissie te beheersen. Vorige week hebben onze inspecteurs een aantal overtredingen van de milieu vergunningvoorschriften geconstateerd (onder andere stof afkomstig van opslagen en transportbanden) en Tata Steel hiervoor een waarschuwing gegeven.

Informatie vanuit omwonenden

Als overlast van stof, geluid of geur wordt ervaren door omwonenden, dan wil de Omgevingsdienst NZKG graag zo specifiek mogelijk weten op welk tijdstip en, als dat mogelijk is, welke installatie/bedrijfsonderdeel daarvoor verantwoordelijk is. Ook toevoeging van foto’s bij de melding zijn welkom. Dit geeft onze inspecteurs waardevolle, extra informatie waarmee zij gerichter actie kunnen ondernemen.

Gezondheid

De GGD Kennemerland geeft het volgende aan over de stofoverlast: “Bij zichtbaar stof gaat het vooral om grove stofdeeltjes. Deze deeltjes komen bij inademen meestal niet diep in de luchtwegen terecht en zijn dus met name hinderlijk. Als er ook meer fijn stof in de lucht zit, kunnen gezondheidsklachten ontstaan of bestaande klachten verergeren. In de app ‘mijn luchtkwaliteit’ of op de website https://www.luchtmeetnet.nl  kunt u dagelijks de luchtkwaliteitsindex vinden. De app geeft hierbij ook een op de situatie afgestemd advies aan”. 

Melding doen van overlast?

Wilt u een melding doen van overlast, dan kunt u ons formulier op het Loket hiervoor gebruiken.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem