Stem op de WKO Experttool

Datum: 07-10-2020

De WKO Experttool van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied geeft beter inzicht in de energieprestaties van warmte-koude opslagsystemen. Onze tool is genomineerd voor de Innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2020! Helpt u ons mee om deze prijs te winnen? Tot zondag 1 november kunt u stemmen.

Uit de 31 inzendingen heeft de vakjury van de Verkiezingen Handhaving en Toezicht onze tool genomineerd voor de eindstrijd, samen met vier andere projecten. Deze verkiezingen zijn een initiatief van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Inspectieraad en VIDE. Hiermee stimuleren deze organisaties de innovatie van het toezichts- en handhavingsvak.

Wat is de WKO Experttool?

In Noord-Holland (het werkgebied van de OD NZKG) hebben ruim 600 gebouwen al een open bodemenergiesystemen met warmte-koudeopslag, voor duurzame klimaatbeheersing. Veel van deze systemen functioneren echter nog niet naar behoren. De WKO Experttool van de OD NZKG geeft goed inzicht in de prestatie van de systemen, waarmee ze optimaal kunnen worden ingeregeld.

Edward Stigter, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Klimaat: ‘Warmte-koudeopslag is een belangrijke oplossing voor onze toekomstige energievoorziening. Met deze innovatieve tool levert de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een grote bijdrage aan de energietransitie. Met innovaties als de WKO Experttool komen we verder! Stem daarom op deze nominatie en maak dit prachtige instrument nog bekender.’

Stemt u op ons?

De vijf genomineerde projecten kunnen de juryprijs winnen én de publieksprijs. Op 3 november worden de winnaars bekend gemaakt tijdens het Toezichtfestival 2020. Wij zijn trots op de innovatiekracht van onze medewerkers en hopen dat u uw stem uitbrengt op ons project. Alvast bedankt!


Stem
Verkiezingen 2020Handhaving en Toezicht

We zijn trots dat onze WKO Experttool is genomineerd voor de Innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2020. Vindt u ons project ook het beste en wilt u ons naar de overwinning helpen?

Verkiezingen 2020Handhaving en Toezicht

We zijn trots dat onze WKO Experttool is genomineerd voor de Innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2020. Vindt u ons project ook het beste en wilt u ons naar de overwinning helpen?