Seminar ‘Samen maken we het BIS Omgevingswet-proof’

Datum: 06-07-2020

Update 17-09-2020: Het geplande seminar van 22 september gaat niet door vanwege de aanscherping van coronamaatregelen. Alle deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld. Zodra er een nieuwe datum wordt gepland, informeren we alle genodigden en maken we dit bekend op onze website.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) organiseert het seminar ‘Samen maken we het BIS Omgevingswet-proof’. Provincies, gemeenten en bodemspecialisten in Nederland zijn van harte uitgenodigd om de middag van 22 september 2020 hiervoor vrij te houden. Je kunt je alvast aanmelden. Meer praktische informatie volgt binnenkort. 

In oktober 2019 hebben diverse stakeholders de bouwstenen gelegd voor een actueel Bodem Informatie Systeem (BIS). Het seminar is het vervolg hierop. Het doel is om complexe bodemzaken vanaf 1 januari 2022 eenvoudig en Omgevingswet-proof te ontsluiten voor burgers, bedrijven en overheden.

Waardevolle kaarten

Bodemspecialist Michiel Eijndhoven van de OD NZKG: “We willen waardevolle kaarten gaan maken over waar je een bepaalde bodemkwaliteit kunt verwachten, bijvoorbeeld over loodverontreinigingen of grondwater. Nu zijn die data fragmentarisch beschikbaar, die willen we veel professioneler gaan ontsluiten.”  

Vul hier alvast de enquête ‘Data tot op de Bodem’ in. Dit duurt ongeveer 20 minuten.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem