Datum: 11-07-2022

Zes van de 29 Omgevingsdiensten in Nederland zijn – naast hun reguliere taken – gespecialiseerd in het toezicht op de risicovolle bedrijven in ons land. Deze gespecialiseerde omgevingsdiensten controleren samen of de bedrijven veilig werken voor hun omgeving. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is één van die zes diensten. Meer weten? Start onze film.

Nederland telt zo’n 400 risicovolle bedrijven. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Omgevingsdienst Groningen, Omgevingsdienst Regio Nijmegen, RUD Zuid-Limburg en DCMR controleren deze bedrijven ieder in hun eigen regio. Dat doen ze op grond van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). Daarom heten deze gespecialiseerde diensten ook wel Brzo-omgevingsdiensten.

Wat doen de zes?

Samen werken de zes als één overheid aan vergunningverlening, toezicht en handhaving. Werken aan kwaliteitsverbetering gebeurt gezamenlijk en is een continu proces.

Namens wie?

Er wordt gewerkt namens de provincies. De provincies hebben samen de MeerJaren Agenda bepaald. Deze agenda wordt door de zes Brzo-Omgevingsdiensten uitgevoerd.

Met wie?

Het toezicht wordt altijd gedaan met verschillende inspectiepartners, waaronder de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Veiligheidsregio’s en de Waterkwaliteitsbeheerders. De zes gespecialiseerde Omgevingsdiensten controleren op omgevingsveiligheid, de partners respectievelijk op arbeidsveiligheid, brandveiligheid en waterkwaliteit.

Voor wie?

De gespecialiseerde Brzo-Omgevingsdiensten werken aan een veilig werkend Nederland en een gezonde en duurzame leefomgeving.

Bekijk de film!

Wat is de ‘drive’ van Brzo-omgevingsdiensten

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem