themadag brand en broei

Datum: 12-10-2021

“Hoe voorkomen we samen de volgende afvalbrand?” Deze vraag stond centraal tijdens de themadag ‘Brand en Broei’ die de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) op 11 oktober hield, samen met de Gezamenlijke Brandweer Amsterdam (GBA) en de Brandweer Amsterdam-Amstelland. Voor deze dag hadden we een aantal afvalverwerkers uit ons werkgebied uitgenodigd. Projectleider Bart Menses: “We kijken terug op een geslaagde dag waarin alle partijen het belang van samenwerking onderstreepten.”

Bekijk hier een filmpje van de themadag

Het aantal branden bij afvalverwerkers neemt de laatste tijd weer toe, met vaak grote gevolgen voor de leefomgeving. Om het aantal brand- en broeigevallen structureel terug te brengen, is de OD NZKG de werkgroep Brand en Broei gestart, samen met de GBA, Brandweer Amsterdam-Amstelland en de Veiligheidsregio. Hierin zoeken we de samenwerking op met de afvalsector.

Meerwaarde van samenwerking

Bart Menses: “Voor onze themadag nodigden we vier grote afvalverwerkers in ons werkgebied uit om van hen te horen waar ze tegenaan lopen en samen naar oplossingen te zoeken. Iedereen ziet de meerwaarde van de samenwerking, waarin ieder vanuit zijn eigen expertise bijdraagt aan het gezamenlijke doel.”

Accu’s en batterijen

Veel afvalbranden worden veroorzaakt door accu’s en batterijen die door consumenten bij het restafval worden gegooid. Hiervoor was speciale aandacht tijdens de themadag. Deze kunnen spontaan ontbranden tijdens de verwerking, wanneer ze bijvoorbeeld in contact komen met materiaal dat kortsluiting geeft. De deelnemers gaven aan dat er een grote rol voor de overheid is om consumenten bewust te maken van het apart aanbieden van batterijen, zeker met het oog op het toenemende gebruik hiervan.

Brandrisicoprofiel

De afvalverwerkende bedrijven zijn nu aan zet om een brandrisicoprofiel op te stellen. Daarmee brengen ze in kaart welke risico’s op brand denkbaar zijn in het proces van afvalopslag en -verwerking in hun bedrijf. Bart: “Het risicoprofiel wordt daarna door alle betrokken partijen van de werkgroep beoordeeld, zowel op papier als op locatie. Zo bekijken we elke situatie vanuit ieders expertise.”  

Mooie eerste stap

Bart kijkt met een goed gevoel terug op de themadag “dit was een mooie eerste stap, het is goed om elkaar te leren kennen en te horen met welke dilemma’s iedereen te maken heeft. We gaan nu met de betrokken partijen de vervolgstappen concreter bespreken om naar het gezamenlijke doel toe te werken: het structureel terugdringen van afvalbranden.”

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem