Statistieken: hoeveel kantoren in regio Noordzeekanaalgebied voldoen begin 2021 aan energielabel C

Datum: 15-06-2021

Alle eigenaren van kantoorgebouwen in de gemeenten Zaanstad, Haarlemmermeer en Amstelveen hebben afgelopen week een brief ontvangen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Gemeente Amsterdam en andere gemeenten in ons werkgebied volgen deze maand.  In de brief informeren wij hen over de wettelijke verplichting om te voldoen aan energielabel C (of beter). Het is belangrijk om hier tijdig mee te beginnen: gebouwen die in 2023 niet aan de minimale eisen van energiezuinigheid voldoen, mogen dan niet meer als kantoor worden gebruikt.

Door kantooreigenaren tijdig op de hoogte te stellen, willen we kantoorsluiting in 2023 voorkomen. Mocht het kantoorgebouw niet voldoen, dan is er nog voldoende tijd om maatregelen uit te voeren om alsnog het benodigde energielabel te verkrijgen.   

Wat moeten kantooreigenaren doen?

Allereerst kunnen zij de labelstatus van hun gebouw controleren via de website EP-online van de Rijksoverheid. In onze infographic zijn de regels uit het Bouwbesluit overzichtelijk gevisualiseerd: zo kunnen gebouweigenaren zien in welke gevallen een kantoor is uitgezonderd van de label C verplichting. Vervolgens moeten zij een energielabel aanvragen of verlengen.

Co de Smalen, adviseur Duurzaamheid OD NZKG: ‘Het is niet veel anders dan met auto´s. Daar zorgt de steeds strengere Euroklasse voor een geleidelijke uitfasering van energie-onzuinige auto’s. Diezelfde beweging zie je rondom de energieprestaties van gebouwen. Het verplicht stellen van energielabel C voor kantoren is daar een belangrijke stap in. Wij raden kantooreigenaren die nu willen gaan verbouwen dan ook aan verdergaande besparingsmaatregelen te nemen om al te anticiperen op toekomstige aanscherping van de normen.’

Handhaving start in 2023

De OD NZKG controleert namens de gemeenten in ons werkgebied op naleving van energielabel C. De handhaving start per 1 januari 2023. We hebben de labelstatus van alle kantoorpanden in het werkgebied in beeld en monitoren de voortgang van de verbetering van de labels. Op dit moment heeft meer dan de helft van alle kantoren (56 procent) nog geen label. Circa 30 procent heeft label C of beter en 12 procent heeft label D of slechter. Werk aan de winkel dus.

Meer informatie

Meer informatie over de energielabel C-verplichting vindt u op de website van de RVO. Heeft u een vraag, dan kunt u de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereiken via ons contactformulier of u kunt tijdens kantoortijden bellen naar 088 – 567 0200.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem