Datum: 28-02-2020

Door technische problemen bij de Biomassacentrale in Zaandam ontstonden er donderdagmiddag flinke rookwolken. Dit leidde tot diverse klachten over rookoverlast. Een inspecteur van de Omgevingsdienst is daarop een klachtenonderzoek gestart en polshoogte gaan nemen bij de centrale. Bio Forte heeft de centrale stilgelegd.

Oorzaak

De rookoverlast is ontstaan doordat de keteltemperatuur te laag was. Hierdoor was de verbranding niet volledig. De oorzaak van de te lage temperatuur is een probleem van de software-instellingen bij het opstarten van de ketel, waardoor de ketel niet op de juiste temperatuur kon komen. De fabrikant heeft op afstand de software gereset. Toen het probleem hiermee niet was opgelost is de centrale stilgelegd.

Storing verholpen

De storing is inmiddels verholpen. Een inspecteur van de Omgevingsdienst is vanmiddag nog bij de biomassacentrale langs geweest en heeft geconstateerd dat de centrale nog stil ligt. De biomassacentrale gaat na het weekend gecontroleerd de ketels opnieuw opstarten om het testen te hervatten. De consignatiedienst van de Omgevingsdienst is geïnformeerd en zal snel ter plaatse kunnen zijn, mocht er opnieuw een storing zijn.

Handhaving

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied treedt hierin handhavend op namens het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad. De technische storing is een ongewoon voorval waarvan Bio Forte zo spoedig mogelijk melding had moeten doen. Bio Forte heeft de melding te laat gedaan en heeft een waarschuwingsbrief gekregen. In deze aanschrijving is ook opgenomen dat Bio Forte binnen 2 weken een rapportage moet opleveren met een analyse van het incident. Deze handhavingsbrief wordt tevens aan het Openbaar Ministerie gezonden.

Nader onderzoek

Op basis van de rapportage gaat de Omgevingsdienst verder onderzoek doen naar het voorval. Zo zal worden beoordeeld of Bio Forte het incident had kunnen voorkomen en of er afdoende maatregelen zijn genomen om de gevolgen van dit incident te voorkomen of te beperken. Afhankelijk van de uitkomsten, kunnen aanvullende maatregelen worden getroffen. Hierbij valt te denken aan het intensiveren van het toezicht of het opleggen van maatregelen of boetes. Eerdere klachten en meldingen, die de Omgevingsdienst heeft ontvangen van omwonenden van de biomassa-installatie van Bio Forte, zijn overigens opgepakt en afgehandeld.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem