De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) draagt zorg voor milieuvergunningen van grote, risicovolle bedrijven zoals Tata Steel (Brzo-bedrijven). Bij elke vergunningaanvraag horen rapportages over de gevolgen voor het milieu en de impact op de omgeving. Ook houdt de OD NZKG toezicht op de naleving van die vergunningen; dat gebeurt door inspecteurs die de bedrijven bezoeken zowel onverwacht als op afgesproken tijden.

De vergunningen van Tata Steel en Harsco voldoen aan regelgeving die voor heel Nederland geldt en in veel gevallen ook aan Europese regelgeving. Er worden dezelfde normen en grenswaarden gehanteerd als op andere plekken in Nederland.

Gesloten hal Roza-slak

Harsco en Tata Steel werken aan een definitieve oplossing om te zorgen dat er bij de verwerking van de Roza-slak geen overmatige stofwolken (dus ook geen grafiet) meer kunnen vrijkomen. Zo heeft Tata een gesloten hal gebouwd waarin stof wordt opgevangen. Deze oplossing was half 2020 gereed. De OD NZKG heeft zich ingespannen om de vergunningsprocedure voortvarend te behandelen en het proces van deze aanvraag te versnellen. In de tussentijd heeft Tata/Harsco gewerkt aan andere maatregelen om de overlast van de grafietregen te voorkomen.

Stem