Boottocht over het Noordzeekanaalgebied

Datum: 08-07-2022

Niet alleen boven, maar ook onder de grond wordt het steeds drukker. Hoe bewaken we de bodemkwaliteit? De provincie, omgevingsdiensten, gemeenten en waterschappen dragen gezamenlijk zorg voor de kwaliteit van ons bodem- en watersysteem. Twee keer per jaar komen deze partijen samen op het ‘bodemberaad’ om kennis te delen. Op 5 juli vond deze bijeenkomst weer plaats. Hierbij nam de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) namens het Regionaal Schakelpunt Bodem & Ondergrond Noord-Holland (in oprichting) het stokje over van de provincie als organisator van het bodemberaad.

Gesproken wordt bijvoorbeeld over de komende Omgevingswet en de impact die dit heeft op aanvragen voor werkzaamheden in of bouwen op verontreinigde grond. Of over de omgang met stoffen als diffuus lood en PFAS. Voor diffuus lood wordt nagedacht over een subsidieregeling voor het omgaan met diffuus lood op gevoelige locaties, bijvoorbeeld in particuliere (moes)tuinen. Voor dit bodemberaad waren ook de waterschappen nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen. Onderwerpen als verzilting en de bescherming van ons drinkwater staan ook op de agenda.

Onthulling logo Regionaal Schakelpunt

Tijdens de laatste bijeenkomst gaf gedeputeerde Jeroen Olthof het stokje van de organisatie over aan Loes de Maat, directeur van de OD NZKG. De OD NKZG is samen met de provincie NH en een kernteam van een aantal vertegenwoordigers van gemeenten en waterschappen kartrekker van het Regionaal Schakelpunt Bodem & Ondergrond. Doel van dit schakelpunt is het kennisnetwerk tussen gemeenten, provincie, waterschappen en omgevingsdiensten over onze bodem en ondergrond te bestendigen en te vergroten, bijvoorbeeld door op termijn ook de kennisinstituten/scholen en het bedrijfsleven te betrekken. Loes de Maat onthulde het logo van het schakelpunt.

Omgevingswet

Michiel Eijndhoven van de OD NZKG en Hans Bakker van de ODIJ gingen in op de omgevingswet en wat die betekent voor bodemregels in het Noordzeekanaalgebied. Onder deze wet gaat de bevoegdheid over het bodembeheer van de provincie naar de gemeenten. Dit kan leiden tot verschillende regels per gemeente, waardoor bijvoorbeeld de uitvoering van grondwerkzaamheden door aannemers bemoeilijkt kan worden. Simone Mooij: ”Onze wens is dat bodemtaken onder de Omgevingswet bij de omgevingsdienst belegd blijven, aangezien wij veel kennis hebben over de bodem en het daarmee een centrale plek heeft. Gelukkig staan de meeste gemeenten hier positief tegenover.”

Boottocht

Na enkele korte presentaties van de provincie over diverse bodemthema’s, waaronder PFAS en Lood, stapte de groep op een boot om over het Noordzeekanaal te varen. Daarbij passeerden ze een aantal interessante ontwikkellocaties waar de bodem in meer of mindere mate vervuild is, zoals het Hembrugterrein en Havenstad, dat het grootste bouwproject uit de geschiedenis van Amsterdam wordt. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ging in op de verziltingsproblematiek die binnen Noord-Holland aan de orde is.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem