Tata Steel

Datum: 03-12-2018

Op 29 november 2018 heeft een rechtzitting plaatsgevonden. Het ging hierbij om een verzoek tot voorlopige voorziening tegen de last onder dwangsom over de stofemissies bij de Harsco in Velsen-Noord. Volgens de zienswijze van Harsco was de begunstigingstermijn die door de OD NZKG was geboden te kort. Dit is de termijn die het bedrijf geboden wordt om maatregelen te treffen en de overtreding te beëindigen, zonder dat de dwangsom verbeurt. De rechter deed direct bij de zitting uitspraak, namelijk dat het verzoek van Harsco is afgewezen en daarmee de werking van de dwangsom niet wordt opgeschort. De OD NZKG zal doorgaan met het uitvoeren van inspecties.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem