eNose

Datum: 08-10-2020

Sinds april 2020 wisselen de provincie Noord-Holland en Tata Steel gegevens uit van de verschillende elektronische neuzen (eNoses) die in de omgeving van Tata Steel staan. Door de metingen van de eNoses te vergelijken met binnengekomen klachten, kan de bron van geuroverlast worden opgespoord.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) en Tata Steel beoordelen elk kwartaal de meetresultaten en ingediende klachten, aan de hand van de uitgevoerde analyses. Doel hiervan is het verkrijgen van een beter inzicht in de bronnen die geurhinder veroorzaken. Zo kunnen maatregelen worden genomen om geuroverlast te verminderen.

De eerste rapportage staat nu op de website van de provincie.

Stem
Verkiezingen 2020Handhaving en Toezicht

We zijn trots dat onze WKO Experttool is genomineerd voor de Innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2020. Vindt u ons project ook het beste en wilt u ons naar de overwinning helpen?

Verkiezingen 2020Handhaving en Toezicht

We zijn trots dat onze WKO Experttool is genomineerd voor de Innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2020. Vindt u ons project ook het beste en wilt u ons naar de overwinning helpen?