Datum: 20-05-2020

De provincie Noord-Holland en de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben vandaag het gezamenlijke concept Programma Tata Steel 2020 – 2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond gepubliceerd.

Dit programma richt zich op de milieu-, gezondheids- en veiligheidseffecten van Tata Steel op de IJmondregio. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) speelt hier vanwege onze rol bij de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van Tata Steel ook een rol in en is positief over de samenwerking van de verschillende overheden in dit programma. We onderschrijven het belang van het doel van het programma en het versterken van de samenhang in beleid en uitvoering van de verschillende overheden. Eenduidige informatievoorziening naar de omgeving speelt hierbij ook een belangrijke rol.

Lees meer op de website van de Provincie Noord Holland

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem