Datum: 17-07-2019

Op 29 mei 2019 deed de Raad van State uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Naar aanleiding van deze uitspraak is het niet meer mogelijk om vergunningen te verlenen of meldingen in te dienen op grond van het PAS. Het rijk en de provincies werken aan een aanpak voor de korte en lange termijn.

Een actueel overzicht van de wijze waarop wordt omgegaan met de diverse gevolgen van de uitspraak van de Raad van State, vindt u in de brief van 27 juni 2019 van de minister aan de Tweede Kamer.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem