Bewonersbijeenkomst Olam

Datum: 28-08-2020

Op 27 augustus hield de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) een bijeenkomst voor omwonenden van cacaofabriek Olam uit Koog aan de Zaan. Sinds 2019 ervaren zij `meer geurhinder. Tijdens de bijeenkomst gaf de OD NZKG uitleg over de ontwerpbeschikking van het bedrijf, die sinds 12 augustus ter inzage ligt.

De ontwerpbeschikking is een voornemen tot het verlenen van een nieuwe omgevingsvergunning voor het bedrijf. De aanwezigen werden meegenomen in het proces vanaf de aanvraag tot de definitieve vergunning en kregen inzicht in de momenten waarop inspraak mogelijk is. Daarna werden de belangrijkste veranderingen die voortvloeien uit de nieuwe vergunning toegelicht. Één hiervan is dat de maximaal vergunde emissie voor geur fors omlaag gaat. Daarnaast wordt ook nader onderzoek gevraagd om te bepalen of aanvullende maatregelen waarmee de geuremissie wordt verlaagd, haalbaar zijn.

De aanwezige omwonenden waren tevreden over de bijeenkomst en ze vonden de toelichting op de ontwerpbeschikking verhelderend. Ook spraken zij hun waardering uit over de inspanningen van de OD NZKG om de situatie te verbeteren.  

De ontwerpvergunning ligt nog tot 24 september ter inzage. Tot dat moment kunt u zienswijzen indienen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem